สอนลูกให้ถูกวิธี

บอกว่าในการสอนลูกทุกครั้ง น้าจะไม่เอาข้อเสนอมาต่อรอง
ทั้งพวกของรางวัลต่างๆ จะไม่มี น้าบอกว่าจะสอนให้ลูกพยายามทำเพื่อตัวเอง
ทำตามหัวใจตัวเองแต่ไม่ใช่เป็นการทำตามอำเภอใจจนไม่รู้ว่าอะไรควรทำและไม่ควรทำ
ฟังน้าพูดก็เงียบไปพักหนึ่ง137757